Maria Hansson
* Transaktivist * Föreläsare * Bloggare * Debattör *

   

Debattartiklar

Startsida

Om

Debatt

Almanacka

Media om Maria

 

 

Allt fler har svårt att få remis till utredningsteam

 

Allt fler transpersoner möts av ovilja från primärvården, när de vill ha en remis till ett utredningsteam. Den könsbekräftande vården är absolut inte jämställd i Sverige. Allt avgörs av vart i vårt avlånga land du bor. Jag har under den senaste tiden stött på flera fall, där transsexuella nekats remis till utredningsteam med argumentet: ”Du mår inte psykiskt dåligt.” Detta argument för att neka remis framförs trots att Socialstyrelsen i sitt kunskapsstöd för god vård av personer med könsdysfori framhåller, att en diagnos inte nödvändigtvis representerar en sjukdom, men den kan ange ett vårdbehov.

Jag har även helt nyligen fått kännedom om, att ickebinära nekas remis. Detta trots att ickebinära enligt Socialstyrelsen har rätt till både könsutredning och könsbekräftande vård. Eftersom Socialstyrelsen Rättsliga Rådet kräver ett läkareintyg från ett utredningsteam, för att godkänna ett byte av det juridiska könet, hamnar de ickebinära i ett moment 22, när de nekas remis till könsutredning.

Fortfarande finns det läkare, som först själv vill vara övertygat om, att hens patient är transsexuell, innan en remis skickas iväg. Detta trots Socialstyrelsen i sina rekommendationer klargör att enbart utredningsteamen är de som på ett professionellt sätt kan ge transsexuella det stöd, och den vård de är i behov av. Socialstyrelsen är väldigt tydlig, när de rekommenderar, att en remis skall skickas iväg skyndsamt.

Så här får det inte vara. Vården av transpersoner måste vara lika, oavsett vart i landet du bor. Primärvården måste följa Socialstyrelsens rekommendationer, så alla som vill ha remis till ett utredningsteam, också får det utan onödiga dröjsmål.